May 25, 2009

VS2010 – Modeling Project

Ve Visual Studiu 2008 nám přibyl Database project, Visual Studio 2010 obsahuje další nový typ projektu - Modeling project. Tento typ projektu umožňuje modelovat UML přímo se známého prostředí. Je součástí Visual Studia Architecture Edition.
Vytvoření projektu

Vytvoření projektu je stejné jako vždy, pouze jde o jiný typ. Po vytvoření se otevře prázdný Model Explorer, je potřeba nové diagramy přidat volbou Add New Item:

Add New Item Dialog

Logical Class Diagram

Activity Diagram

Use Case Diagram

Layer Diagram

Logical Class Diagram

Component Diagram

Sequence Diagram

No comments:

Post a Comment

Post a Comment